"ભીંજજાતી યાદો"
       બારી સામે ટેબલ પર પલક પર રહેવું પડ્યું હતું તે તો પ્રકાશિત થશે સુંદર પ્રિય, સોહમ! જન્મદિવસ નોક ફિલ્મની જેમ તેની સામે અજાણતા તેના કોમલ અધ્યાયો પર નાનકૃષ્ણ સ્મમ ખીલી ઉઠ્યું.

       તે ખ્યાલોમાં આજે ફરી તે બસ સ્ટેન્ડ પર ઉભી હતી તે ખૂબ જ સમય હતો. તે કોલેજ જવા માટે બસોની રાહ જોતો હતો ત્યારે સોહામના મોટરસાયકલ સાથે તમારા પોતાના મિત્ર સાથે વાત કરવા માટે ઉભો થયો હતો. બ્લુ જીન્સ અને વેટ શર્ટર્ટમાં બન્યો હતો સોહમ સાથે સાથે વાત વાત કરતા એક તારામૈત્રિક રોચ હતો. બંને વચ્ચે એક સહસ્મિની આપ-લેલન. હર્ષોલ્લાસનો દિવસ પલક બસ સ્ટેન્ડ પર હોય છે આ રોજનો ક્રમ બન્યો હતો. એક-બે દિવસ સોહમ ન્યારો સો પલક બેટચેન હતી. જ્યારે તેને સોહલ ફરી પાછો થતો હતો જોયો અને સોહમ રોજાની જેમ જ સ્મિત કરે છે. પલક મનોમન શરમાતા રહે છે, "શું કામ બોલીયા .... ઉતાવળી !!!"


       બીજી વાર બસ આવી જાય છે. બર્લી ચડતા-ચડતા ય પલક પાછી ફરી સોહમ રહી રહી હતી. પલક જ્યારે કોલેજમાંથી ઉતરીને બહાર નીકળી જાય છે. તેની રોજની પલક જ હતી. સોહમે ઇશારાથી પકલને તે સુંદર રહે છે એમ જણાવવામાં આવ્યું છે. પલ જાહેર અવધિ શરતી ઝૂકી સમય. દુપટ્ટા ને રોમાડીમાં તે વધુ પડતું આગળ વધતું હતું. જેમ સોહમ નજીક આવે છે સોહમે હાથ લંબાવતા કહ્યું, "હાય, આઈ એમ સોહમ." પલક તેના હાથમાં છે પલકનો હાથ પાછો ખેંચ્યો ત્યારે સોહામણનો હાથ પકડ્યો હતો. પલકે પાછા વળી સોહમ તરફ જોતા-જોતા એક અદાથી પોતાની ઓઢણી સરખી કરી દેશે ...


       બીજી બાજુ પલક બસ સ્ટેન્ડ પર ઉભી હતી. આજે તો સોહમ બિલકુલ પલકની પાસે મોટરસાયકલનો ઉભરો છે. તેને પલ નિયમ બેસવા ઈશારો કર્યો. પલક થોડા સંકોચ તેની સાથે બેસી સમય. પલ્લ કોલેજ ઉતરાતા સોહમ બોલીયો, "યુ આર સોઈટ એન્ડ બ્યુટીફૂલ. આઈ લાઈક યુ." આ ક્રમ હવે જર્નો થયો. તેઓ રોજિંદા કેવા પલટશે! ભીંજપત્ર પલ રાજ સોહમ એકીટસ્થ રહે છે. ખૂબ મોજ હતી એક સફળતાની, એક સફળતાની સાથની. એક દિવસ બગીચામાં હતા ત્યારે સોહક અક્કલ પલકોના હાથમાં હતા, "આઈ લવ યુ પલક. હું તને ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું." આ જન્મજાત હું તારી સાથે વિતાવવા માંગુ છું. " દુ એકબીજાખી થવું


       કજનાલેજર્ન સસ્ત્રીની નજીકમાં જ હતી. અત્યારે જલ્દી જલ્દી જલ્દી ન ફરી શકે પલક અને સોહમે નક્કી કર્યું કે તેઓ પોતાની વાત કરશે. પલકે તેના મમ્મી ને સોહમ વિશે પૂછ્યું હતું. તેના પિતાને ત્રણ હોટલ છે અને સોહમ હોટલ મેનેજમેન્ટ નો વરિષ્ઠ ભંગ છે. મમ્મી એ તેના પિતા પલક - સોહમ ની વાત કરી હતી. આ બાજુ સોહામણા માતા - પિતાનો એક એક દિકરા પલક જેવી ઠરેલ જર્દાતા હતા. મારી પત્ની. સગાઈ બહુ ધામધૂમથી થાય છે. સગાઈ પછી થોડા દિવસો પછી અમેરિકામાં એક સોહામના હોટલ મેનેજમેન્ટ ના એડવાન્સ સર્વિસ માટે. બધા જ હતા. એક વર્ષ. સોહમ ભણી પરતનો અર્થ એ હતો કે તે અને પલસ્ત્રીનો લગ્ન કરવાનો નિર્ણય હતો. સોહમ અમેરિકાને મન દઈ નવું ભણવા જેવું લાગે છે. તેના ક્રિશ નેલ્લેનેસ બસો મહિનાનો સમય હતો. તે જલ્દી ફરી પાછો પલ આચરણ કરે છે. જ્યારે એક દિવસ કેન્ટિસિટીનો દિવસ હતો અને કોઈ પણ ગોરો પાગલરીની જેમ ખિન્ન બંદૂક કાકી આડેધડ ત્યાં સોલો પર જઈ રહ્યો હતો. આનંદી એક સોહામણો કપાળી વાળી અને તે ત્યાં જ ઢળી પડ્યો હતો. પોલીસ તેને ક્ષણિક સમય. સોહામના પિતા પર ફોન આવ્યો અને તેમની દુર્ઘટના પડી. સોહમહમ્મમી તો લગભગ ભવન જવીવી બને છે. જ્યારે પલકે આ જાણ્યું કે તે એક પૂતળી બની શકે છે.  સોહામણા ગયા પછી પલક નિર્દેશન જેવી હતી. આજે રોજની વાછતે ફરી પલ્લસ સ્મરણો સોહામણનું વર્ણન છે. જ્યારે એક દિવસ કેન્ટિસિટીનો દિવસ હતો અને કોઈ પણ ગોરો પાગલરીની જેમ ખિન્ન બંદૂક કાકી આડેધડ ત્યાં સોલો પર હતો. આનંદી એક સોહામણો કપાળી વળી અને તે ત્યાં જ પડ્યો હતો. પોલીસ તેને ક્ષણિક સમય. સોહામના પિતા પર ફોન આવ્યો અને તેમની દુર્ઘટના બની. સોહમહમ્મી તો લગભગ ભવન જવીવીનું નામ છે. જ્યારે પલકે આ જાણ્યું કે તે એક પૂતળી બની શકે છે ... સોહામણા ગયા પછી પલક નિર્દેશન જેવી હતી. આજે રોજની વાછતે ફરી પલ્લસ સ્મરણો સોહામણનું વર્ણન છે. જ્યારે એક દિવસ કેન્ટિસિટીનો દિવસ હતો અને કોઈ પણ ગોરો પાગલરીની જેમ ખિન્ન બંદૂક કાકી આડેધડ ત્યાં સોલો પર હતો.આનંદી એક સોહામણો કપાળી વાલી પોલીસ તેને ક્ષણિક સમય. સોહામના પિતા પર ફોન આવ્યો અને તેમની દુર્ઘટના બની. સોહમહમ્મી તો લગભગ ભવન જવીવીનું નામ છે. જ્યારે પલકે આ જાણ્યું કે તે એક પૂતળી બની શકે છે. સોહામણા ગયા પછી પલક નિર્દેશન જેવી હતી. આજે રોજિંદા વાચેડા ફરી ફરી શકે છે. સોહામના પિતા પર ફોન આવ્યો અને તેમની દુર્ઘટના બની. સોહમહમ્મી તો લગભગ ભવન જવીવીનું નામ છે. જ્યારે પલકે આ જાણ્યું કે તે એક પૂતળી બની શકે છે. સોહામણા ગયા પછી પલક નિર્દેશન જેવી હતી. આજે રોજની વાછતે ફરી પલ્લસ સ્મરણો સોહામણનું વર્ણન છે. સોહામના પિતા પર ફોન આવ્યો અને તેમની દુર્ઘટના બની. સોહમહમ્મી તો લગભગ ભવન જવીવીનું નામ છે. જ્યારે પલકે આ જાણ્યું કે તે એક પૂતળી બની શકે છે. સોહામણા ગયા પછી પલક નિર્દેશન જેવી હતી. આજે રોજની વાછતે ફરી પલ્લસ સ્મરણો સોહામણનું વર્ણન છે.

- મીરાબા સોલંકી (Ms)